Συμβολαιογραφείο - Δικηγορικό Γραφείο

Γεωργοπούλου - Γλέζου Αικατερίνη
Γεωργοπούλου Ελένη
Γεωργοπούλου Αλίνα
Λαμπράκη Γρηγορίου 16, 1ος Όροφος, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο 210-8980549, 210-8981557,8 ( Fax: 210-8981559 )
Μαυρομματαίων 3, 1ος Όροφος, Αθήνα , 10682
210-8847391-3 , ( Fax: 210-8847394 )
Email: [email protected]